Skip to main content
zebrakom main

Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja

Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja
Podnaslov : Svećenička i redovnička zvanja rimokatoličkih župa Jaskanskoga dekanata

Opis

Opsežna monografija posvećena je ljudima vjersko-crkvenoga života - svećenicima, biskupima, redovnicama i redovnicima - jaskanskoga kraja.
Riječ je o intelektualcima koji su se obrazovali u Zagrebu, ali velikim dijelom i u drugim današnjim i nekadašnjim središtima kao što su Bolognja, Beč, Rim, Innsbruck i drugi, a koji su svojim javnim djelovanjem, kako u Crkvi tako i u društvu, oplemenjivali jaskanski zavičaj u kojem su rođeni, ali i čitavu domovinu.
Među njima svakako su najzvučnija imena bl. kardinala Alojzija Stepinca i Sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, biskupa Martina Borkovića, zatim Stjepana Bakšića, Janka Penića, Franje Cvetana, ali i ljudi poput Rafaela Levakovića, Benedikta Vinkovića, Nikole Horvata, Ferdinanda Rožića, Josipa Torbara, Vladimira Rožmana, Pavla Lončara, Milana Strahinšćaka, Stjepana Mrakužića, Vatroslava Repara i drugih.

Pin It

Info

Ime autora : Anđelko
Prezime autora : Košćak
Izdavač : Kršćanska sadašnjost
Godina izdanja : 2017
Grad : Zagreb

Zemlja : Hrvatska

Jezik : Croatian

Detalji

ISBN : 9789531110730
Izdanje : Prvo izdanje
Broj stranica : 495
Dimenzije : 30