Katolička crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav

U posljednjih tridesetak godina, počevši od stjecanja nezavisnosti Republike Hrvatske i uvođenja političkog pluralizma, religija je iznova zauzela svoje odgovarajuće mjesto u javnoj sferi, pretvarajući se, metaforički rečeno, s obzirom na prethodna totalitarna iskustva, iz »društvenog neprijatelja« u »društvenog prijatelja«. Navedene korjenite promjene u svijetu ideja, politike i društvene prakse zahtijevale su i sasvim novo uređenje odnosa prava i religije.

Počevši od Ustava RH, preko četiriju međunarodnih ugovora između Svete Stolice i RH, pa sve do Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, postupno se izgrađivalo hrvatsko uređenje prava vjerskih zajednica koje se gotovo svakodnevno obogaćuje novim prinosima pravne prakse. To je pravno uređenje predmet raščlambe ove knjige, u kojoj se po prvi put u našoj novijoj pravnoj znanosti, povezujući sistematski i problematski pristup, pokušalo obraditi temeljne aspekte odnosa pravnog sustava spram vjerskih zajednica u hrvatskom kontekstu.

Kako je razvidno već i iz samog naslova knjige, Katolička Crkva je istaknuta spram svih ostalih vjerskih zajednica. Za to postoje barem dva dobra razloga. Kao prvo, brojni aspekti povijesnog i sadašnjeg fakticiteta nedvojbeno je pozicioniraju na prednosno mjesto u hrvatskim okolnostima, počevši od činjenice da upravo njoj po vjeroispovijedi pripada daleko najveći broj hrvatskih građana. Kao drugo, Katolička Crkva nedvojbeno ima kompleksniju pravnu narav od ostalih vjerskih zajednica: njezin jedinstveni međunarodnopravni status te posljedična nadzakonska regulacija položaja te Crkve, uz istaknuto tradicijsko i aktualno značenje kanonskoga prava kao njezina pravnog poretka, doista zahtijevaju posebnu i drukčiju raščlambu.

Autori se nadaju da će navedena »začinjavačka« knjiga pridonijeti boljem shvaćanju i tumačenju pravnog položaja Katoličke Crkve i drugih vjerskih zajednica u hrvatskom pravnom sustavu te pripomoći u tom smislu kako pravnoj teoriji, tako i pravnoj praksi. Knjiga je nastala i zahvaljujući višegodišnjim potporama Sveučilišta u Zagrebu istraživanjima na projektu Rimsko-kanonska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog prava (2015.–2019.), na kojem su autori ove knjige sudjelovali kao voditelj i istraživač. Neka u tom smislu naša Alma Mater primi izraze zahvalnosti autora, čijim je studentima pravnog studija, a osobito onima koji pohađaju izborne predmete Religija, pravo i društvo te Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav, ova knjiga također namijenjena kao sveučilišni udžbenik.

Info

 • Surname: Petrak ; Staničić
 • Name: Marko ; Frane
 • Publisher: Novi informator
 • Published: 2020
 • City: Zagreb
 • Country: Croatia
 • Language: Croatian

Details

 • ISBN: 9789538119699
 • Created: Friday, 05 March 2021
 • Code: 7386 115112020
 • Pages: 383
 • Dimensions: 25
 • Edition: First
Pin It
 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066