Zažapska onomastika

Ova je knjiga nastala doradom doktorske radnje Antroponimija i toponimija Zažablja te je plod desetogodišnjega arhivskoga rada i terenskoga istraživanja na državnom granicom između Hrvatske te Bosne i Hercegovine višestruko ispresijecanome području koje je u 18. stoljeću bilo razdijeljeno između triju država (Mletačke i Dubrovačke Republike te Osmanlijskoga Carstva), a danas se dijeli između dviju biskupija i jedne nadbiskupije (Trebinjsko-mrkanske i Dubrovačke biskupije te Splitsko-makarske nadbiskupije). Iako neznatno veličinom, Zažablje je dijalektolo­ški i onomastički veoma zanimljivo područje. Na temelju zažapskih govora moguće je upotpuniti predmigracijsku dijalektološku sliku na hrvatskome jugu, a naglasni je sustav veoma zanimljiv za proučavanje baltoslavenske akcentuacije. Antroponomastički su podatci (poglavito odnos osobnih imena motiviranih imenima svetaca kršćanskoga Zapada i Istoka) korisni za proučavanje narodnosnih i vjerskih identiteta na hrvatskome povijesnom području, a u toponomastičkima se ogleda velika jezična starina.
U knjizi su dorađeni metodološki postupci, a iznesena je građa dopunjena novim znanstvenim spoznajama i novim (ponajprije dijalektološkim, antroponomastičkim i toponomastičkim) terenskim podatcima. Nastala su posve nova poglavlja o naglasnim razlikama među mjesnim govorima, podrijetlu stanovništva (s osobitim naglaskom na neutemeljene predaje) te o prostiranju toponima Zažablje od srednjega vijeka do danas, a dodan je i povijesni rječnik zažapskih osobnih imena.

Info

 • Surname: Vidović
 • Name: Domagoj
 • Publisher: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Published: 2014
 • City: Zagreb
 • Country: Croatia
 • Language: Croatian

Details

 • ISBN: 9789537967000
 • Created: Friday, 23 September 2016
 • Code: 14455
 • Pages: 394
 • Dimensions: 22
 • Series: Biblioteka Prinosi hrvatskomu jezikoslovlju ; knj. 17
 • Edition: Prva verzija
 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066