Vuk-Tadija Barbarić Vuk-Tadija Barbarić

Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji završava u travnju 2015. obranom doktorskoga rada Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara u 15. i 16. stoljeću pod mentorstvom prof. dr. Amira Kapetanovića.

Radio u Gradskoj knjižnici u Zadru (travanj 2007. – ožujak 2008.), a u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) radi od 9. ožujka 2009. u zvanju asistenta na projektu Starohrvatski rječnik (MZOŠ) pri Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju (poslije je projekt prerastao u osnovnu djelatnost Instituta pod imenom Starohrvatski rječnik i korpus hrvatskoga jezika do konca 16. st.). Od srpnja 2014. suradnik je na projektu Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian (HRZZ). Na projektu Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima surađivao je 2014. – 2015. Godine 2016. surađivao je na institutskome projektu Matija Divković u hrvatskoj kulturi (financiranje: Zaklada Adris), koji je završio izdavanjem knjige Besjede fra Matije Divkovića.

Usavršavao se na više radionica u zemlji te na dvjema u inozemstvu (5th HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics, Metochi study center, Lezb, Grčka, 20. – 27. kolovoza 2011.; Summer School in Languages and Linguistics of the Mediterranean, Cagliari, Italija, 13. – 24. lipnja 2016.). Podatci o znanstvenim i drugim radovima te o sudjelovanjima na skupovima navedeni su dolje.

Bio je tajnik Organizacijskoga odbora znanstvenoga skupa Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić (održan 6. i 7. ožujka 2014.), jedan od tajnika međunarodnoga znanstvenog skupa Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika (održan 4. i 5. studenoga 2016.) te tajnik obaju brojeva (drugi s T. Bošnjak Boticom) 40. godišta znanstvenoga časopisa Rasprave (IHJJ). Također je tajnik znanstveno-popularnoga časopisa Hrvatski jezik (IHJJ) od njegova pokretanja u ožujku 2014. godine.

U svibnju 2015. izabran je u suradničko zvanje poslijedoktoranda, a u lipnju u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u području humanističkih znanosti – polje filologija.

Znanstveni interesi: tekstologija / kritika teksta, povijesna sociolingvistika, povijest hrvatskoga jezika.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066