Viktoria Franić Tomić Viktoria Franić Tomić

Viktoria Franić Tomić rođena je 19. listopada 1978. u Metkoviću. Osnovnu školu i opću gimnaziju pohađala je u Pločama. Studij hrvatskog jezika i književnosti završila je 2005. na Sveučilištu u Zadru. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu zaposlila se 2007. kao znanstvena novakinja na projektu “Mediteran u renesansnim književnostima Slavena”. Od tada do 2013. na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost sudjelovala je u izvođenju nastave na predmetima iz hrvatske književnosti: “Suvremena hrvatska književnost”, “Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse”, “Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma”, “Primjeri iz dramske književnosti”, “Zemljopis i književnost”, “Hrvatski književni kanon”. Poslijediplomski doktorski studij kroatistike završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 23. ožujka 2011. godine. Od 2011. postaje nositeljem gore navedenih predmeta (osim “Suvremene hrvatske književnosti”). Usto, bila je mentoricom u izradi dvadesetak studentskih završnih radova na preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja starije i novije hrvatske književnosti. U zvanje višeg znanstvenog suradnika izabrana je 09. svibnja 2013. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 18. prosinca 2013. na Sveučilištu u Zagrebu (Vijeće društveno-humanističkog područja). Docentica je na Odjelu za kroatologiju Hrvatskih studija od 1. siječnja 2014.
Autorica je četriju objavljenih knjiga: monografije Tko je bio Marin Držić (Zagreb: Matica hrvatska, 2011) rasprava Dramaturški eseji: Iz Splita na scenu gledat(Zagreb: AGM, 2012), Abrahamova žrtva i Izakova pasija, u koautorstvu sa S. P. Novakom (Zagreb:2015) i udžbenik Književnost ranog novog vijeka u Boki Kotorskoj u Hrvatskoj sveučilišnoj nakladi u koautorstvu sa S.P.Novakom (Zagreb:2015). Usto, redovita je suradnica Vijenca, književnog lista za umjetnost, kulturu i znanost, zatim je bila suradnicom Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, gdje je objavila brojne priloge u Hrvatskoj književnoj enciklopediji te u Leksikonu Marina Držića. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Istaknula se u organizaciji međunarodne konferencije “Marin Držić i naše doba”, priređujući brojna popratna izdanja literature o Marinu Držiću. Rezultat njezina istraživačkog rada je i pronalazak najstarije hrvatske kazališne ilustracije (1518) u knjižnici gradića Bagnocavallo pokraj Ravene. Ovo je otkriće imalo odjek u stručnoj ali i široj javnosti o čemu svjedoči niz novinskih i stručnih reakcija.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066