Vanda Babić Vanda Babić

Rođena je u Kotoru 1967. U Splitu je završila osnovnu i srednju školu. U Zadru je završila dodiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu gdje je diplomirala s temom iz starije hrvatske književnosti. U Zagrebu je završila poslijediplomski studij, smjer Književnost na Filozofskom fakultetu. Magistrirala je 1997. obranivši radnju: Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima. Doktorirala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, obranivši 2003. disertaciju pod nazivom Kulturno-povijesne vrijednosti djelovanja Vicka Zmajevića u Boki kotorskoj i Zadru. Napisala je knjige o Sreću Vuloviću, Vicku Zmajeviću, Jurju Radojeviću Gizdelinu, Stjepanu Zanoviću i drugima.

Od 1992. radi na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru, na kojem od 1997. predaje kolegije Osnove filmske umjetnosti, Hrvatska usmena književnost, Književna stilistika, Hrvatski mediji, Mit, obred i običaj, te Hrvatska književnost Boke kotorske. Danas je izvanredna profesorica. Na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru je vanjska suradnica, na kojem vodi projekt Usmeno-književna baština zadarskog područja. Surađuje na projektu: Kulture u doticaju: Stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti glavnog istraživača Milorada Nikčevića. Na Odjelu za kulturu i turizam drži kolegij iz Metodike interpretacije kulturne i prirodne baštine. Znanstveno-istraživački rad usmjerila je na istraživanje starije hrvatske bokokotorske književnosti.

Bila je predsjednica je Organizacijskog odbora akcije Hrvatski gradovi Hrvatima Boke, gdje je organizirala kulturne svečanosti u nekoliko hrvatskih gradova (Zagreb, Zadar, Split, Šibenik, Pula, Benkovac, Dubrovnik), te u Mostaru i Kotoru, sa zanimljivim programom hrvatske kulture i baštine Boke.

Od 2007. obnaša dužnost predsjednice Vijeća za kulturu Zadarske županije. Članica je Matice hrvatske, HKD Napredak, Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809. te počasna članica HKD Napredak iz Tivta i dopredsjednica zadarske podružnice HKD Napredak.

Dobila je Godišnju nagradu Zadarske županije za znanstveni doprinos u 2005. godini; Plaketu HKD Napredak, Središnjice Sarajevo, za pisanu književnu i znanstvenu riječ i nakladništvo (2008.) te Srebrnu povelju Matice hrvatske za knjigu Berta K. Balabanića Radovan i Ljudmila.(2008.)

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066