Tihomil Maštrović Tihomil Maštrović

Tihomil Maštrović se rodio 1952. u Zadru gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Studij jugoslavenskih jezika i književnosti i filozofije upisao je 1970. na Filozofskom fakultetu u Zadru, potom je 1972. studij nastavio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je uz navedene studije paralelno studirao povijest umjetnosti te komparativnu književnost, da bi godine 1975. na tom fakultetu diplomirao studij jugoslavenskih jezika i književnosti i filozofije. Nakon diplomiranja upisuje poslijediplomski studij književnosti, a godine 1988. postiže doktorat iz područja filologije. 

Od godine 1976. zaposlen je u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Znanstveni interes prof. dr. sc. Tihomila Maštrovića kreće se u širokome tematskom i stručnom rasponu, pretežito u okvirima književne historiografije, time da je taj interes najjače usredotočen na hrvatsku književnost, ali i na dramsku književnost i povijest kazališta XIX. i prve polovice XX. stoljeća. U kontekstu autorova interesa za interdisciplinarnu kroatistiku nezaobilazni su njegovi prinosi određivanju kulturoloških označnica toga doba s obzirom na hrvatski nacionalni i kulturni identitet u europskom kontekstu. 

Rezultati književnopovijesnih, književnokritičkih, kazališnopovijesnih, teatroloških i kulturoloških znanstvenih istraživanja prof. dr. sc. Tihomila Maštrovića objavljeni su u njegovih jedanaest autorskih znanstvenih knjiga: Hrvatsko kazalište u Zadru (Zagreb, 1985.), Drama i kazalište hrvatske moderne (Zagreb, 1990.), Der kroatische Essay der achtziger Jahre (Zagreb, 1991.), General Nikola Maštrović. Život i djelo jednog hrvatskog časnika (Zagreb, 1996.), Pedeset godina Hrvatske kazališne kuće Zadar 1945.–1995. (Zadar, 1996.), Nad jabukama vile Hrvatice. Kroatističke studije (Zagreb, 2001.), Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika. Postignuće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (zajedno s Lobelom Machalom), (Zagreb, 2011.), Knjiga o Kraljskom Dalmatinu, 5. sv. pretiska novina Kraljski Dalmatin / Il Regio Dalmata, 1806.-1810. (Zagreb, 2011.), Neukrotivo svoji. Kroatističke rasprave i članci (Zagreb, 2011.), Mechitaristica Croatica. Bibliografija hrvatskih knjiga objavljenih u Mehitarističkoj tiskari u Beču (zajedno sa Slavkom Harnijem), (Zagreb, 2011.), Kroatološki ogledi (Zagreb, 2017.) te sedamnaest priređenih znanstvenih i stručnih knjiga. Autor je i devedesetak znanstvenih rasprava s područja povijesti književnosti i kazališta, stotinjak stručnih članaka te tridesetak eseja i književnih prikaza, objavljenih u brojnim znanstvenim i književnim časopisima i zbornicima. Objavio je i nekoliko stotina publicističkih članaka. Priređivač je dvadesetak izdanja s područja književnosti i kulturne povijesti (djela Ive Andrića, Ante Kovačića, Paule Preradović, Milana Begovića, Ive Vojnovića, Josipa Horvata i dr.), među kojima i petosveščanog pretiska prvih novina na hrvatskom jeziku Kraljski Dalmatin (2006. – 2011.) i pretiska preporodnog časopisa Zora dalmatinska u četiri knjige (1994. – 1998.). Priredio je trotomno izdanje Pisma Iva Vojnovića, objavljeno (Zagreb / Dubrovnik, 2009.), u kojem je na 1780 stranica objavljeno 2351 Vojnovićevo pismo uz iscrpne priređivačeve napomene.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066