Slaven Bertoša Slaven Bertoša

Prof. dr. sc. Slaven Bertoša diplomirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Facoltà di Lettere e Filosofia na Università degli Studi „Ca’ Foscari” u Veneciji. Pohađanjem predavanja na Università Italiana per Stranieri u Perugiji usavršio se u poznavanju talijanskog jezika, književnosti, povijesti i kulture. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio je magistarski rad i doktorsku disertaciju. Redovitim profesorom u trajnom zvanju, najmlađim u Republici Hrvatskoj na polju povijesti, izabran je 2013.

Temeljno područje njegovog znanstvenog interesa odnosi se na istraživanje gospodarskih, društvenih, etničkih, vjerskih, a posebice migracijskih i kolonizacijskih prilika u Istri i na Kvarneru u srednjem i novom vijeku. Posebnu pozornost posvećuje proučavanju matičnih knjiga, starih kaštela, napuštenih naselja i kulturno-povijesnog nasljeđa. Već preko 20 godina obavlja istraživanja u mnogim bibliotečnim i arhivskim fondovima u zemlji i inozemstvu. Na našem sveučilištu, na studijima povijesti, kulture i turizma i razredne nastave, predaje kolegije iz hrvatske i svjetske novovjekovne prošlosti, a punih je 11 godina bio i vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Rijeci. Bio je voditelj i suradnik niza projekata, među kojima se posebice ističe „Biografski leksikon Ilirskih provincija” Instituta Napoléon pri Université Sorbonne u Parizu. Član je mnogih stručnih udruga i uredničkih vijeća domaćih i međunarodnih časopisa, a također i suradnik gotovo svih znanstveno-stručnih edicija s polja povijesti u Hrvatskoj. Istaknuo se i kao sudionik predstavljanja mnogobrojnih izdanja; recenzent je knjiga, članaka te znanstvenih i stručnih projekata. Autor je 8 knjiga i oko 340 bibliografskih jedinica, uglavnom izvornih znanstvenih i preglednih radova. Nastupio je na 80 znanstvenih skupova. Dobitnik je Zlatne povelje Matice hrvatske, a za posebne zasluge u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstveno-istraživačke djelatnosti, primio je „Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci”, prve sveučilišne zaklade u Republici Hrvatskoj. 

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066