Sanda Lucija Udier Sanda Lucija Udier

Dr. sc. Sanda Lucija Udier rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje te studij kroatistike i južnoslavenskih filologija na Filozofskome fakultetu. Magistrirala je i doktorirala s temama iz standardnoga hrvatskoga jezika. Radila je u dvjema školama i u Leksikografskome zavodu „Miroslav Krleža“. Od 2001. godine zaposlena je kao lektorica i viša lektorica u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2014. godine obavlja dužnost koordinatorice i voditeljice Croaticuma. Godine 2012. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice. Sudjelovala je u pet znanstvenih projekata (1999. Hrvatski biografski leksikon, voditelj dr. sc. Trpimir Macan; 2001. Hrvatski za strance, voditelj prof. dr. sc. Ivo Pranjković; 2006. Materinski i inojezični hrvatski, voditeljica prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, 2007. Metodologija izrade udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik, voditelj prof. dr. sc. Ivo Pranjković i 2013. Računalni učenički korpus hrvatskog kao drugog i stranog jezika, voditelj prof. dr. sc. Damir Boras), suurednica je tematskoga broja časopisa Lahor posvećenoga provjeravanju jezičnoga znanja i Zbornika Croaticuma. Izlagala je na četrdesdetak znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Bila je predsjednica organizacijskoga odbora sedam stručnih savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika koji su se održali na Filozofskome fakultetu u Zagrebu pod pokroviteljstvom MZOS-a. Bila je članica stručne radne skupine za izradu pitanja iz hrvatskog jezika i književnosti za državne mature za školsku godinu 2012./13. te koordinatorica Erasmus Intensive Language Course (EILC) tečajeva 2011, 2012., 2013. i 2014. godine. Od 2014. do 2015. godine predsjednica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. Udana je i majka dvoje djece.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066