Milovan Tatarin Milovan Tatarin

Milovan Tatarin rođen je 9. prosinca 1965. u Osijeku. Osnovnu školu završio je u Jagodnjaku, srednju u Dardi i Belom Manastiru. Na Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski fakultet) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku upisao studij Hrvatskog ili srpskog jezika i književnosti 1984. godine, apsolvirao 1988, a diplomirao 1989. godine. 15. siječnja 1990. godine zaposlio se na Pedagoškom fakultetu kao "pripravnik-istraživač iz područja filologije za književnost na određeno vrijeme" (znanstveni novak) u projektima prof. dr. sc. Stanislava Marijanovića Udio i doprinos Josipa Jurja Strossmayera razvitku prosvjete, kulture i umjetnosti (1985-1990) i Corpus Strossmayeranum (1996-2000). Godine 1989. upisao na Pedagoškom fakultetu poslijediplomski studij koji je završio 1991. Magistarski rad "Crnorizac Hrabar i Nikola Modruški u obrani slavenskog jezika" (mentor: prof. dr. sc. Stanislav Marijanović) obranio 18. studenoga 1993. godine pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Damjanović, predsjednik, prof. dr. sc. Dunja Fališevac, član, prof. dr. sc. Stanislav Marijanović, član. Doktorirao je 30. ožujka 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom "Legenda o Mariji Egipćanki u staroj hrvatskoj književnosti" (mentor: prof. dr. sc. Josip Bratulić) pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Stanislav Marijanović, predsjednik, prof. dr. sc. Josip Bratulić, član, prof. dr. sc. Stjepan Damjanović, član.

8. lipnja 2000. godine održao je na Pedagoškom fakultetu nastupno predavanje ("Srednjovjekovna legenda o pokajanoj bludnici i njezini zapadnoeuropski izvori") za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Stručno povjerenstvo činili su: prof. dr. sc. Stanislav Marijanović, prof. dr. sc. Stjepan Damjanović i prof. dr. sc. Milorad Nikčević. Matično povjerenstvo na sjednici održanoj 26. lipnja 2000. "usvojilo mišljenje da dr. sc. Milovan Tatarin ispunjava minimalne znanstvene uvjete znanstvenog područja za humanističke znanosti i uvjete Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske za izbor u znanstveno-nastavno znanje docenta za znanstveno polje znanost o književnosti za predmet Stara hrvatska književnost". 31. siječnja 2005. godine izabran je u zvanje izvanrednoga profesora, područje humanističke znanosti, polje znanost o književnosti, grana kroatistika. Na sjednici Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, održanoj 18. ožujka 2010, izabran je u zvanje redovitog profesora, područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti. Od 15. siječnja 1990. godine radi na Pedagoškom fakultetu u Osijeku kao znanstveni novak na određeno vrijeme, a od 1. travnja 2002. godine ima stalni radni odnos. Do 2000. godine vodio je seminare iz hrvatske srednjovjekovne književnosti, u akademskoj godini 1999/2000. vodio je seminare iz nove hrvatske književnosti, a od 2000/2001. počinje predavati staru hrvatsku književnost na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost. Osnovno je područje njegova zanimanja dopreporodna hrvatska književnost, posebno nabožna književnost 18. stoljeća u Slavoniji.

Danas na Filozofskom fakultetu u Osijeku predaje staru hrvatsku književnost.

Član je Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga društva pisaca, Hrvatskoga centra ITI i Matice hrvatske Ogranak Osijek.

24. svibnja 1999. godine nagrađen Godišnjom državnom nagradom Republike Hrvatske za znanost za znanstvene novake u području humanističkih znanosti za knjigu "Od svita odmetnici". 25. lipnja 2004. na VII. Đakovačkim susretima hrvatskih književnih kritičara nagradom "Julije Benešić" nagrađena mu je knjiga "Kućni prijatelj". 22. travnja 2008. nagrađen nagradom "Judita" za knjigu "Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske".

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066