Marina Marinković Marina Marinković

Marina Marinković (r. Valenčić) rođena je 13. srpnja 1983. u Karlovcu. Osnovnu školu pohađala je u Severinu na Kupi, a Opću gimnaziju u Karlovcu.

Na Studij hrvatskoga jezika i književnosti te komparativne književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu upisala se 2002. Diplomirala je u lipnju 2007., a iste se godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci upisala na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika. Na tom je studiju doktorirala 2015. s temom Fonologija i morfologija istočnogoranskih kajkavskih govora pod mentorstvom dr. sc. Sanje Zubčić i komentorstvom dr. sc. Anite Celinić (članovi stručnog povjerenstva: prof. dr. sc. Silvana Vranić, izv. prof. dr. sc. Sanja Zubčić, dr. sc. Anita Celinić, dr. sc. Jela Maresić te prof. dr. sc. Diana Stolac).

Od veljače 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 2015. izabrana je na suradničko radno mjesto u zvanju poslijedoktoranda.

Na znanstvenoistraživačkome projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata sudjeluje u kontinuitetu od 2008. Na tome projektu sustavno provodi terenska dijalektološka istraživanja, prikuplja dijalektološku građu te analizira i znanstveno opisuje govore te govore u okolici Karlovca. Trenutno surađuje na izradi 4. sveska planiranoga Rječnika Kranjčevićevih pjesama. Sudjeluje u izdavanju dvaju časopisa Razreda za filološke znanosti: obavlja poslove lekture i korekture Hrvatskoga dijalektološkog zbornika, a od 2018. godine korektorica je i tajnica Filologije.

Znanstveni je interes Marine Marinković usmjeren na dijalektologiju, na proučavanje svih jezičnih razina (fonološke, morfološke, tvorbene, sintaktičke, leksičke) hrvatskih organskih govora. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Održava stručna predavanja i bavi se popularizacijom znanosti te interdisciplinarnim pristupom istraživanja nematerijalne kulturne baštine.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066