Karla Gusar Karla Gusar

Rođena je 03. 08. 1976. u Zadru. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zadru. Na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu upisuje studij arheologije i povijesti umjetnosti na kojem je diplomirala 2001. Od 2002. godine zaposlena je na tadašnjem Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru (danas Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru) kao znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Ante Uglešića. Magistrirala je 2006. godine s temom „Gotička i renesansna keramika iz Nina“, a doktorirala 2010. godine u Zadru s temom “Kasnosrednjovjekovna i novovjekovna glazirana keramika na širem zadarskom području”. Na Odsjeku za arheologiju zadarskog Sveučilišta 2010. izabrana je u zvanje višeg asistenta, 2011. docenta, a 2017. izvanrednog profesora gdje trenutno održava nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju na kolegijima „Očuvanje i zaštita spomenika kulture“, „Arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, „Srednjovjekovna keramika“, , „Nacionalna arheologija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka“, „Arheologija novog vijeka“. Na poslijediplomskom studiju „Arheologija istočnog Jadrana“ održava nastavu iz kolegija „Slavenska (starohrvatska) grobna i naseobinska keramika“ „Srednjovjekovne utvrde na istočnom Jadranu“ i „Novovjekovna glazirana keramika na istočnom Jadranu“. Nakon zaposlenja kao suradnik, zamjenik ili voditelj sudjelovala je na nizu sustavnih arheoloških istraživanja u Hrvatskoj (Podvršje – Glavčine, Zadar – Jazine (Lignum), Krneza – Jokina glavica, Krneza – Duševića glavica, Podvršje – Matakova glavica, Podvršje – Tabarov brig, Zadar –  Citadela  (Barbakan), Varaždin – Brezje, Nedelišće – Stara Ves, Pakoštane – Crkvina, Silba – Pocukmarak, Biograd – vrt Matijević, utvrda Kličevica, Međviđa – Sv. Ivan, Zemunik-Gradina, Nadin-Gradina, Vrana-Ograda kod Gradine, Šopot-Crkvina). Bila je suradnik na znanstvenim projektima „Arheologija seobe naroda na istočnom Jadranu“ i „Srednjovjekovno arheološko nasljeđe južne Hrvatske od 5. do 17. stoljeća“ voditelja prof. dr. sc. Ante Uglešića, a od 2017. suradnik je na znanstvenom projektu „Ravni Kotari: urbanizacija i promjene krajolika u sjevernoj Dalmaciji“ voditeljice doc. dr. sc. Martine Čelhar. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a suradnik je ili koautor nekoliko arheoloških izložbi (Dvojne ranokršćanske crkve u Podvršju; Utvrda Kličevica – rezultati arheoloških istraživanja 1990. godine; 50 godina Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru; Arheološka istraživanja okoliša crkve sv. Križa u Ninu). Voditelj je Katedre za srednjovjekovnu i novovjekovnu arheologiju na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066