Josip Lisac Josip Lisac

Hrvatski jezikoslovac, rođen 1950. u Turnima kod Delnica, u Gor­skome kotaru. Na Filozofskome fakultetu u Zadru završio je 1974. studij kroatistike i filozofije. Doktorirao je na istome fakultetu 1986. disertacijom o goranskim kajkav­skim govorima. Ondje i radi, od 1978. kao asistent, od 1987. kao docent, od 1989. kao izvanredni profesor, od 1997. kao redoviti profesor, od 2002. redoviti profesor u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zadru. Predavao je ili predaje na više poslijediplomskih studija iz lingvistike; niz godina bio je voditelj poslijedi­plomskog studija jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru. Na tom je sveučilištu bio prvi pročelnik Odjela za kroatistiku i slavistiku. Od 2004. član je suradnik Hrvatske akademi­je znanosti i umjetnosti. Osnovni mu je znanstveni interes dijalektologija i povijest hrvatskoga jezika. Radio je na vi­še međunarodnih projekata iz lingvističke geografije.

Objavio je više stotina znanstvenih radova, među njima i više knjiga. Glavna su mu djela Hrvatski dijalekti i je­zična povijest (Zagreb 1996), Hrvatski govori filolozi pisci (Zagreb 1999., Nagrada HAZU za područje filoloških znanosti), Hrvatska dijalektologija I: hrvat­ski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja (Zagreb 2003), Faust Vrančić i drugi (Šibenik 2004), Hrvatski jezik i njegovi proučavatelji (Split 2004), Tragom zavičaja: delnički govor i govor Gornjih Turni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora (Split 2006), Hrvatska dijalektologija II: čakavsko nar­ječje (Zagreb 2009), Dvije strane medalje: dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku (Split 2012), Dijalektološki i jezičnopovijesni ogledi (Zagreb 2016).

Surađivao je i surađuje u časopisima u nas i u inozem­stvu. Glavni je i odgovorni urednik časopisa »Croatica et Slavica Iadertina« i »Zadarske smotre«, član uredništva »Čakavske riči« i edicije Stoljeća hrvatske književnosti. Bio je jedan od članova uredništava Povijesti hrvatskoga jezika (od knj. II‒IV).

Sudjelovao je u radu velikog broja znanstvenih skupo­va i objavljivao u mnogim zbornicima radova. Pripremao je za tisak djela hrvatskih pisaca i hrvatskih filologa (Faust Vrančić, Jakov Pletikosa, Vinko Nikolić, Stjepan Ivšić, Blaž Jurišić, Mate Hraste, Dalibor Brozović itd.); u surad­nji sa s. Terezijom Zemljić objavio je kroniku šibenskih franjevki, Knjigu od uspomene.  

Dugogodišnji je član suradnik HAZU, te redoviti član Matice hrvatske i član uredništva njezine temeljne edicije Stoljeća hrvatske književnosti (za koju je priredio djela Blaža Jurišića, Mate Hraste i Dalibora Brozovića), a bio je i Matičinim odbornikom (2010‒2014).

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066