Ivana Franić Ivana Franić

Rođena 1970. u Dubrovniku. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirala 1995. godine francuski jezik i književnost te ruski jezik i književnost. Na istome fakultetu magistrirala 2002. s temom Sintaktička funkcija u Tesnièreovim Eléments de syntaxe structurale i Martinetovoj Syntaxe générale. Doktorirala u lipnju 2005. godine s temom iz povijesne leksikografije: Mjesto dvaju dubrovačkih rukopisnih rječnika iz prve polovice 18. stoljeća u hrvatskoj leksikografiji (Dictionarium Latino-Illiricum Đure Matijaševića i Vocabolario italiano-illirico Lovre Cekinića). Od 1996. do 2009. zaposlena u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Godine 2010. izabrana u zvanje docenta na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Na diplomskome studiju francuskoga jezika i književnosti izvodi nastavu iz kolegija na prevoditeljskom smjeru (Traduktologija, Terminologija) te na nastavničkom smjeru (Proces usvajanja drugog jezika, Glotodidaktika). Sudjelovala je u radu nekoliko znanstvenih projekata: Rječnik hrvatskoga jezika (1996-2001), Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (2001-2008) te Razvijanje samostalnosti učenika uz pomoć Europskoga jezičnog portfolija (2009-2011). Od 2011. voditeljica je razvojnoga projekta Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Francuski jezik za akademske namjene kao novi nastavni program: stanje i perspektive. Sudjelovala je na nekoliko znanstvenih skupova s temama iz francuske sintakse, leksikografije i glotodidaktike. Članica je uredništva časopisa Chroniques slaves (Université Stendhal Grenoble) i časopisa Vestnik za tuje jezike (Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani).

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066