Iva Nazalević Čučević Iva Nazalević Čučević

Dr. sc. Iva Nazalević Čučević rođena je 1979. u Banjoj Luci. Od 1992. živi u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i južnu slavistiku (makedonistiku i slovenistiku) 2005. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu gdje je 2009. upisala Poslijediplomski doktorski studij kroatistike.

Od 1. veljače 2009. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za kroatistiku pri Katedri za hrvatski standardni jezik (znanstveni projekt Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi/strani jezik). Izvodi seminare iz kolegija Sintaksa hrvatskoga standardnog  jezika i predavanja i seminare iz kolegija Sintaksa padeža. Godine 2015. obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Kontrastivna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku.

Od 2005. do 2007. radila je kao lektorica hrvatskoga jezika i književnosti na Filološkome fakultetu Blaže Koneski Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju.

Sudjelovala je i u projektu Međunarodnoga suradnoga skupa Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe koji su provodili Filozofski fakultet u Zagrebu i Filološki fakultet Blaže Koneski u Skoplju, a pokrovitelj je bila Nacionalna zaklada za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj RH.

Izvodila je lektorske vježbe u Croaticumu - Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik (2005, 2007-2011), na Zagrebačkoj slavističkoj školi (2005) i na Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture (od 2008).

Od jeseni 2009. tajnica je Lahora: časopisa za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik čiji je izdavač Hrvatsko filološko društvo.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066