Irena Miloš Irena Miloš

Irena Miloš rođena je u Rijeci 1971. godine. Ondje je završila srednju školu – Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi (današnja Riječka gimnazija) te studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu. Stipendistica je Riječkoga sveučilišta. Godine 2000./2001. upisuje poslijediplomski studij opće lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Do tada je radila kao lektorica na HTV-u u Rijeci (od 1994. do 1996.), kao novinarka, scenaristica i urednica u informativnome i zabavnome programu na TV Mreži i HTV-u u Zagrebu te u nekoliko časopisa (od 1996. do 2001). 

Od 2001. radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, prvih šest godina na projektu Hrvatski jezični atlas. Autorica je petnaest fonoloških opisa čakavskih govora. Terenskim se radom počinje baviti još tijekom studija istražujući mjesne govore Lipe i Rupe. Za projekt HJA i doktorski rad istražila je dvanaest čakavskih dijalektoloških punktova u Hrvatskome primorju, Istri i na otoku Cresu. Četiri je godine bila tajnica projekta, a radila je i na Rječniku govora bačkih Hrvata te na Rječniku sela Hrvatski Grob.

Surađivala je na međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U sklopu međunarodnoga projekta izrade prve monografije o Hrvatima u Trstu I Croati a Trieste istraživala je govor triju generacija Hrvata u Trstu te je objavila (u suautorstvu) poglavlje o jeziku Hrvata u Trstu, prvi takav zapis općenito nastao u suradnji sa Zajednicom Hrvata u Trstu.

Godinu je dana radila i na projektu Digitalna obradba hrvatske narječne građe te digitalizirala građu nekoliko desetaka dijalektoloških upitnika. Od 2008. radi na projektu Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik u Odjelu za hrvatski standardni jezik. Doktorirala je u listopadu 2009. s temom Prijedlozi u ekavskome dijalektu čakavskoga narječja, a 2011. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u znanstvenome području humanističkih znanosti – polje filologija. Suautorica je Školskoga rječnika hrvatskoga jezika i Hrvatskoga pravopisa. Urednica je rubrike Jezik i društvo u znanstveno-popularnome časopisu Hrvatski jezik matične kuće. 

Uz matični projekt sudjeluje i u radu programa Hrvatske zaklade za znanost, na projektu STRUNA – izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja, kao jezična savjetnica za Hrvatsko nazivlje strojnih elemenata, Hrvatsko pomorsko nazivlje – tradicija i suvremena kretanja i Hrvatsko nazivlje hidraulike i pneumatike. Za suradnike STRUNE održava stručne, terminološke i jezične, radionice. 

Od 2011. surađuje s Odsjekom za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predsjednica je Komisije za kritičku obradu rukopisa arhivske zbirke Odsjeka za etnologiju HAZU-a. Rukopisnom se baštinom bavi proučavajući povijesnojezične i dijalektološke značajke etnološke građe. Članica je Odbora za dijalektologiju HAZU-a. Članica je Državnoga povjerenstva za procjenu udžbenika. Članica je Vijeća poslijediplomskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Više od deset godina popularizira znanost pišući jezične savjete koji se objavljuju na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i u emisiji Govorimo hrvatski (Prvi program Hrvatskoga radija), na institutskome telefonu za jezično savjetništvo te držeći radionice za profesore i učenike na Danima otvorenih vrata Instituta i predavanjima na lingvističkim krugovima.

Recenzirala je niz radova za znanstvene časopise i zbornike te rukopise za knjižno objavljivanje. Održala je nekoliko pozvanih predavanja, posljednje u prosincu 2014. na Sudu Europske unije u Luxembourgu: Hrvatski jezik u pravnoj struci: novi pravopis i novi izazovi u prevođenju.

Jednu je godinu radila s desetak nevladinih udruga koje pomažu djeci oboljeloj od različitih bolesti i njihovim roditeljima, zlostavljanoj djeci i majkama te samohranim roditeljima. Objavljivala je autorske članke o udrugama, roditeljima i djeci, surađivala s liječnicima te radom u medijima pridonijela ostvarivanju jednogodišnje humanitarne akcije za novčanu pomoć udrugama Jedna kuna čini čuda (časopis Filipove bebe, 1999.).

NAGRADE

2014. Nagrada Ivan Filipović za Hrvatski pravopis (u suautorstvu)

2013. Nagrada Grada Zagreba za Školski rječnik hrvatskoga jezika (u suautorstvu)

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066