Ina Miloglav Ina Miloglav

Ina Miloglav (rođ. Gale) rođena je 26. 11. 1973. godine u Splitu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju, te osnovnu i srednju muzičku školu. Na studij jednopredmetne arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje se 1992. godine. Diplomu stječe 30. 11. 1999. godine. obranivši temu pod naslovom „Arheološka topografija otoka Šolte“ (mentorica dr. sc. Nives Majnarić-Pandžić). Od 07. 03. 2001. – 08. 08. 2004. zaposlena je u arheološkom odjelu Gradskog muzeja Vinkovci, prvo kao vježbenik arheolog, a nakon položenog stručnog ispita (18. 06. 2002.) kao kustos. Od 1. 10. 2005. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za arheometriju i metodologiju) na projektu prof. dr. sc. Aleksandra Durmana „Vučedolska kultura na tlu Hrvatske“. Akademski stupanj doktora znanosti (grana: arheologija, polje: prapovijesna arheologija) stječe 15. veljače 2012. godine s temom „Kasna vučedolska kultura u Bosutskoj nizini na temelju keramičkih nalaza“ (mentor dr.sc. Aleksandar Durman). Od ožujka 2012. godine u suradničkom je zvanju višeg asistenta, a od 01. 04. U preddiplomskom studijskom programu Odsjeka za arheologiju sudjeluje od akad. godine. 2006/2007. do danas kao izvođač kolegija Dokumentiranje arheoloških nalazišta, Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije, Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe i Arheološki praktikum. Od 2005./2006. sudjeluje u Terenskoj nastavi na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije. U akad. god. 2006/2007 – 2008/2009 predaje kolegij „Metodologija arheoloških istraživanja“ na doktorskom studiju Medievistike. Tijekom studija i kasnije kao dipl. arheolog sudjeluje na više od 70 arheoloških istraživanja na području Hrvatske. Od 2010. – 2014. godine voditeljica je arheološkog istraživanja u Sisku (Sv. Kvirin). Od 2013. godine organizira međunarodni znanstveni skup Methodology and Archaeometry na Filozofskom fakultetu. Napisala je 28 stručnih i znanstvenih radova, sudjelovala na 25 znanstvenih konferencija, kao jedan od urednika priredila je dvije knjige te 2016. godine izdala knjigu naslova "Keramika u arheologiji - Lončarstvo vučedolske kulture na vinkovačkom području". U uredništvu je časopisa Opuscula Archaeologica kojeg izdaje Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i časopisa Arhaika Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2014. koordinatorica je terenske nastave Odsjeka za arheologiju. 

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066