Darko Dukovski Darko Dukovski

Darko Dukovski (Pula, 4. svibnja 1960), hrvatski povjesničar.

U Puli završava osnovnu i srednju školu, a akademske 1979/80. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu upisuje dvopredmetni studij povijesti i filozofije. Tijekom studija posebice se zanimao novovjekom i suvremenom povijesti i filozofijom.

Diplomirao je 1984. i iste godine na matičnome fakultetu upisao poslijediplomski studij na Odsjeku za povijest, grupa novovjeke i suvremene povijesti. Magistrirao je 1989. radom Nacionalni blok u Istri 1920.-1921. godine, a koncem 1993. obranio i doktorsku tezu naslovljenu Fašistički pokret u Istri 1919.-1929. Na temelju objavljenih znanstvenih radova, 1996. je promaknut u znanstveno-nastavničko zvanje docenta te otad kao vanjski suradnik radi na Pedagoškome fakultetu u Puli (danas Odsjek za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli) predajući dva predmeta: Svjetsku povijest XX. st. i Povijest Srednje i Jugoistočne Europe XX. stoljeća. Od 2001. u stalnome je radnom odnosu na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Godine 2002. promaknut je u zvanje izvanrednoga profesora a 2007. u zvanje redovitoga profesora te u tom zvanju na Odsjeku za povijest predaje predmete: Svjetska povijest XX. stoljeća, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe XIX. stoljeća te Povijest Srednje i Jugoistočne Europe XX. stoljeća. Od 2007. na preddiplomskom studiju povijesti u Puli predaje kolegij Uvod u suvremenu povijest a u Rijeci kolegij Društvena povijest Istre 19. i 20. stoljeća. Dosad je objavio stotinjak znanstvenih i stručnih radova.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066