Miroslav Glavičić

Rođen je 9. veljače 1964. u Senju, gdje je završio osnovnu školu i prva dva razreda srednje škole. Maturirao je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zadru godine 1982. upisao studij arheologije i latinskog jezika i rimske književnosti, kojega nastavlja sljedeće godine nakon odsluženja vojnog roka. Diplomirao je u lipnju 1989. s temom "Arheološka topografija i pregled prapovijesti na prostoru Velebita". Od 15. srpnja 1989. do 30. kolovoza 1992. radio je na mjestu kustosa u Gradskom muzeju u Senju, a od 1. rujna 1992., kao znanstveni novak na znanstvenom projektu "Istraživanje antičkog graditeljstva i umjetnosti na istočnom Jadranu" (voditelj prof. dr. Nenad Cambi), zaposlen na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. 26. siječnju 1995. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio magistarsku radnju pod naslovom "Antička Senija - spomenici i topografija", te stekao zvanje magistra društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja povijesnih znanosti (arheologija). 26. lipnja 1995. izabran je za suradnika u nastavi u zvanju asistenta na Katedri za klasičnu arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru, gdje predaje predmete Latinski jezik I, Latinski jezik II, Latinska epigrafika i Numizmatika. Na Filozofskom fakultetu u Zadru obranio je 21. ožujka 2002. disertaciju pod naslovom "Gradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije" i stekao akademski stupanj doktora znanosti, polje arheologija. 11. lipnja 2002. izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta, a 19. prosinca 2002. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, za predmet Latinska epigrafika.
Tijekom rada kao sudjelovao je kao član stručnog tima ili voditelj u više sustavnih i zaštitnih arheoloških istraživanja. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova te kao predavač sudjelovao u radu znanstvenih skupova međunarodnoga karaktera. Od godine 1989. je tehnički, a od 2003. glavni urednik znanstvenog časopisa Senjski zbornik. Bio je angažiran u pripremi znanstvenog časopisa Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066