Dubravka Botica Dubravka Botica

Rođena je 1976. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Od 1994. do 1999. studirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, studijske grupe germanistike i povijesti umjetnosti. Na znanstvenom poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti magistrirala je 2003. godine radnjom Sakralna arhitekura Vrbovečkog arhiđakonata od XVII. do sredine XIX. stoljeća. Doktorsku disertaciju pod nazivom Četverolisne crkve u srednjoj Europi – problem tipologije sakralne arhitekture XVIII. stoljeća, izradila je na Odsjeku za povijest umjetnosti kod mentora dr. sc. Vladimira Markovića, red. prof. u miru, a obranila ju je 2007. godine. U više navrata usavršavala se u inozemstvu, tijekom 2002. i 2006./2007. boravila je kao stipendist DAAD-a na višemjesečnom studijskom boravku na Ludwig-Maximilians-Universität, odnosno Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu, te u više navrata na Institut für Kunstgeschichte Universität Wien u Austriji.
Od prosinca 1999. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kojemu je 2000. izabrana u zvanje asistenta, 2010. godine u zvanje docenta, a 2015. u zvanje izvanrednog profesora. Drži nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju na Katedri za umjetnost renesanse i baroka, te na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti, na kojemu je voditeljica smjera za umjetnost renesanse i baroka.
Njezino područje istraživanja usmjereno je na umjetnost i arhitekturu novog vijeka, posebno na mjesto hrvatske arhitekture u srednjoeuropskom kontekstu, kao i istraživanje uloge naručitelja i formiranja zbirki te metodologiju povijesti umjetnosti. Sudjelovala je na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata akademika Vladimira Markovića, na projektu Likovni leksikon Hrvatskog leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža« bila je urednica za razdoblje baroka i rokokoa, a od 2010. do 2014. bila je voditeljica nastavno-istraživačkog projekta Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica koji je dobio Povelju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2012. godinu te dvije Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Koautorica je izložbe i istoimenog kataloga Arhitektura i performans: grafike iz Kraljevskog kabineta Luja XIV, Muzej za umjetnosti i obrt u Zagrebu, održane 2015. godine. Bavi se i prevođenjem stručnih tekstova iz povijesti umjetnosti s njemačkog jezika. Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, European Architectural History Network i Hrvatskog alumni DAAD kluba.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066