Blaženka Martinović Blaženka Martinović

Rođena je 1977. u Novoj Gradiški gdje je i maturirala na kraju općega gimnazijskog usmjerenja. Na Filozofskome fakultetu u Puli studirala je hrvatski jezik i književnost i povijest. Kratko je radila u osnovnim školama u Puli. Poslijediplomski znanstveni studij kroatistike (jezični smjer) upisala je 2001. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Godine 2008. obranila je disertaciju iz područja normativne akcentologije naslova Naglasna kolebanja imenica u hrvatskome standardnom jeziku, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Zoričića.

Od 2001. do 2008. bila je znanstvena novakinja, zatim od 2008. do 2010. viša asistentica, od 2010. do 2016. docentica te od 24. ožujka 2016. izvanredna je profesorica na Katedri za jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Puli.

Akademske 2003./2004. godine bila je lektorica hrvatskoga jezika (Intermediate and Advanced Croatian) na Sveučilištu u Indiani (Indiana University, Campus Bloomington) u Sjedinjenim Američkim Državama. Gostovala je i na Institutu za slavistiku u Grazu u siječnju 2009.

Na Odsjeku za kroatistiku Odjela za humanističke znanosti u Puli predaje sljedeće kolegije: Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika, Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika, Morfologija hrvatskoga standardnog jezika, Teorija standardnoga jezika i Lektoriranje tekstova te je nositeljicom kolegija Kultura govorenja i pisanja na drugim studijskim programima.

Glavno je područje njezina znanstvenoga rada normativna akcentologija i morfologija. Dosad je izlagala na dvadesetak znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Bila je i suradnicom na dvama domaćim znanstvenim projektima (voditelja prof. dr. sc. Ivana Zoričića i prof. dr. sc. Josipa Silića) te na jednome međunarodnome (voditelja prof. dr. sc. Branka Tošovića).

Članica je Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku i Savjeta za jezik HRT-a. Na Sveučilištu je članicom radnih skupina koje prate usklađenost studijskih programa na principu ishoda učenja te je neovisna stručnjakinja za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguranja kvalitete (u bazi AZVO-a). Od 2013. voditeljica je Katedre za jezik.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066