Anita Skelin Horvat Anita Skelin Horvat

Anita Skelin Horvat 1999. godine diplomirala je opću lingvistiku i fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja radila je u Poliklinici SUVAG kao audiorehabilitator, te u jezičnim centrima INlingua i Litterata kao predavač hrvatskoga jezika za strance. Od ak. godine 2003/2004. zaposlena je u zvanju asistenta u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je 22.12. 2009. godine na Poslijediplomskome znanstvenome studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane općega jezikoslovlja (lingvistike), s temom Hrvatski sleng kao odraz identiteta mladih. Nakon toga bila je zaposlena u zvanjima višega asistenta, te znanstvenog suradnika, i od 2013. u zvanju docenta  u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. Od 2013. godine obnaša dužnost predstojnice Zavoda za lingvistiku. Od 2008. sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija: Sociolingvistika, Kultura i jezik, Kontaktna lingvistika i Jezici, kulture i identiteti mladih na više različitih odsjeka Fakulteta.

Do sada je radila na nekoliko znanstvenih projekata: kao znanstvena novakinja na projektima Neologizmi – problemi teorije i primjene i Neologizmi u hrvatskome i europskome kontekstu, oba voditeljice dr. sc. Vesne Muhvić-Dimanovski, financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, kao suradnica na međunarodnome znanstvenom projektu Languages in a Network of European Excellence (LINEE) unutar programa FP6 koji je financirala Europska komisija, te kao  suradnica na bilateralnome znanstvenome projektu Međujezične i međukulturalne veze te konstrukcija nacionalnog identiteta u slovenskome i hrvatskome turističkom diskursu koji se izvodi sa Sveučilištem u Kopru. Bavi se temama iz područja sociolingvistike, kontaktne lingvistike, istraživanjima jezika i identiteta, analizom diskursa.

Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. U rujnu 2014. izabrana je za predsjednicu Hrvatskoga filološkoga društva.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066