Alojz Jembrih Alojz Jembrih

Slavist i filolog (Varaždin, 11. lipnja 1947). Klasičnu gimnaziju završio u Zagrebu. Na Bečkome sveučilištu studirao slavensku filologiju i doktorirao 1977. radom Antun Vramec u svojem vremenu (Antun Vramec in seiner zeit). Radio u Staroslavenskom institutu i u Zavodu za jezik (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) u Zagrebu te kao docent i izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (1983-96), potom u Višoj učiteljskoj školi u Čakovcu (1997-98), a od 1998. predaje hrv. književnost na Hrvatskim studijima u Zagrebu (od 2005. redoviti profesor). Njegov znanstvenoistraživački rad obuhvaća povijest hrv. književnosti i jezika (također i kod gradišćanskih Hrvata), povijest hrv. leksikografije, kajk. narječje, povijest kajk. književnosti za djecu i povijest hrvatskokajk. gramatika. Priredio je pretiske četrdesetak knjiga hrv. autora: S. Konzula, A. Vrameca, G. Mekinića, I. Belostenca, P. Berkea, J. Damišića, K. Patačić, G. Kapucina, J. Lovrenčića, I. Krizmanića i dr. Primjenjujući filološku metodu u svojim istraživanjima, Jembrih je dao znatan prinos povijesti hrv. književnosti i jezika. Zaslužan je i za proučavanje hrvatsko-slovenskih knjiž. veza. Priredio je prvu izložbu o kajk. baštini (1989), jedan je od osnivača časopisa Kaj (1968) i društva za prikupljanje, čuvanje i promicanje kajk. kulturne baštine Kajkaviana (1989). Uredio je zbornike 200 godina kajkavske dječje književnosti (2001), Maksimilijan Vrhovac i njegovo djelo (2006), Rudolf Strohal i njegovo djelo (2006) i Josip Hamm i njegovo djelo (2007). Istaknuo se i na pjesničkom planu kao autor niza haiku pjesama koje je objavio u u časopisima MarulićPannonia i Haiku te u Antologiji hrvatskog haiku pjesništva(1996) i 100 hrvatskih haiku (2000).

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066