Migracija stanovništva i razvoj Zagreba i okolice : 1971. - 2018.

Knjiga obuhvaća analizu doseljavanja i ukupnih migracijskih procesa na području Zagreba i njegove okolice u razdoblju od 1971. do 2018., u nekim dijelovima i znat- no dugoročnije.
Radi se o detaljnoj demografskoj analizi sagledavanja obujma doseljavanja i ukupnog salda migracije na prirast stanovništva, analizi osnovnih tipova, pravaca i obilježja migracije, utjecaju doseljavanja na brojne strukture stanovništva te istraživanju međupovezanosti migracije s razinom razvijenosti.
Prostorni obuhvat čini Grad Zagreb i Zagrebačka županija pod jedinstvenim analitičkim pojmom zagrebački prostor, a ova sadržajno i metodološki najkompleksnija komponenta kretanja stanovništva analizirana je i prema nižim prostornim jedinicama, uključujući područja gradskih četvrti, naselja, gradova i općina te urbane aglomeracije Zagreb.
Rezultati istraživanja pokazali su da je migracijska bilanca na području Zagreba bila pozitivna u cijelom promatranom razdoblju i u pojedinim među popisnim intervalima te je dominantno utjecala na prirast stanovništva kako grada tako i njegova metropolskog područja odnosno gradske okolice. U promatranom razdoblju cjelina zagrebačkog prostora zabilježila je relativno visok obujam i stope neto migracije. To je, bez obzira na prirodni pad stanovništva i negativni saldo vanjske migracije u najnovijem valu iseljavanja (2013. – 2018.), imalo dominantan utjecaj na prirast ukupnog broja stanovnika, a time i na cjelokupni demografski i društveni razvoj područja istraživanja.
Analiza promjene stupnja urbanizacije povezana s mobilnošću stanovništva, pokazala je vrlo intenzivno širenje urbaniziranog područja naselja gradske okolice, pod dominantnim utjecajem Zagreba, pojavu i rast satelitskih gradova u okolici i postupni prerazmještaj radnih mjesta i drugih sadržaja u prostoru. Ove procese pratio je relativno visoki obujam i udio aktivnog stanovništva koje dnevno cirkulira iz okolnog gravitacijskog i šireg regionalnog prostora prema Zagrebu.
Raščlamba selektivnih obilježja doseljenog stanovništva pokazala je pretežito pozitivan utjecaj migracija na strukturna obilježja ukupne populacije te doprinos doseljenika ekonomskom i društvenom razvoju Zagreba i okolice kao područja doseljenja. Također su prikazane i određene direktne i indirektne posljedice u urbanom razvoju grada, nastale u valovima prekomjernog doseljavanja (prometne, stambene, ekološke i druge).
Na kraju, potvrđena je hipoteza o međuzavisnosti migracije i razine razvijenosti, posebno s gospodarskim razvojem, kretanjem stopa rasta, bruto domaćeg proizvoda po stanovniku, stopama zaposlenosti i nezaposlenosti te drugim indikatorima opće društvenog razvoja.
Također je dokazana hipoteza da su migracije primarno usmjerene prema područjima s propulzivnijim gospodarskim razvojem, prvenstveno centrima rada odnosno područjima koncentracije radnih mjesta.
Zaključno, zbog novootvorenog problema iseljavanja iz Hrvatske od ulaska u Europsku uniju i s tim i drugim čimbenicima povezanog negativnog salda u vanjskoj migraciji, kako na razini Hrvatske tako i na području Zagreba i njegove okolice i stoga već evidentnih negativnih posljedica smanjivanja mladog radno sposobnog stanovništva, potrebno je aktivnim mjerama populacijske odnosno migracijske politike primarno utjecati na smanjivanje dinamike iseljavanja.
Proces dinamičnog novijeg vala iseljavanja moguće je zaustaviti otklanjanjem naj- značajnijih potisnih faktora iseljavanja odnosno jačanjem privlačnih mjera za ostanak mladih, kao i za novodoseljene i povratnike.
U narednom razdoblju veću pozornost također treba posvetiti utvrđivanju i provedbi zajedničkih razvojnih politika odnosno projekata razvoja na različitim područjima Grada Zagreba i Zagrebačke županije i svih sastavnih jedinica lokalne samouprave. Pri tome, posebno treba voditi računa o provedbi Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb, u cilju postizanja povoljnijeg demografskog, gospodarskog, komunalnog i cjelokupnog društvenog razvoja ovog ključnog hrvatskog područja.

Info

 • Surname: Rajić
 • Name: Nada
 • Publisher: Institut za migracije i narodnosti
 • Published: 2020
 • City: Zagreb
 • Country: Croatia
 • Language: Croatian

Details

 • ISBN: 9789536028412
 • Created: Tuesday, 16 June 2020
 • Code: 17065
 • Pages: 388
 • Dimensions: 24
 • Edition: First
Pin It
 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066